Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Performanta continua!

Performanţa continuă!

Noi oportunităţi de dezvoltare în carieră
pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar


Schimbările majore din ultimii ani au afectat sensibil întreaga societate, inclusiv învăţământul. Versatilitatea mediului educaţional determină adesea personalul didactic din învăţământul preuniversitar să îşi regândească priorităţile şi evoluţia în carieră. Pentru a le întâmpina nevoile de formare şi dezvoltare profesională Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) revine activ pe piaţa furnizorilor de formare oferind o paletă largă de programe de conversie. Mărturie în acest sens stă implicarea UBB ca partener al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, reprezentat de Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (UMPFE), în implementarea proiectului POSDRU/57/1.3/S/32629 intitulat "Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră".

Obiectivul general al proiectului este acela de a crea oportunităţi de dezvoltare profesională pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, prin participarea acestora la programe de formare de nivel postuniversitar de calitate, adaptate tehnologiei educaţiei la distanţă (ED).

În calitatea sa de partener al MECTS, Universitatea Babeş-Bolyai şi-a asumat implementarea a 10 programe de conversie profesională de nivel postuniversitar. Acestea au durata de până la 4 semestre (120 de credite) şi sunt realizate în conformitate cu practicile europene din domeniul formării profesionale a cadrelor didactice. Specializările pentru care UBB oferă pregătire de nivel universitar sunt: Biologie, Chimie, Fizică, Geografie, Informatică, Istorie, Limba şi literatura engleză, Limba şi literatura franceză, Limba şi literatura română, Matematică.

Programele de formare, susţinute financiar din FSE, se finalizează prin obţinerea unei diplome de conversie profesională. În cadrul proiectului, vor fi asigurate condiţiile şi facilităţile de studiu adecvate, materialele şi întregul suport logistic necesar, inclusiv prin dezvoltarea şi implementarea unei platforme de educaţie la distanţă. Proiectul este relevant faţă de politicile şi strategiile stabilite la nivel European şi naţional privitoare la formarea continuă a cadrelor didactice.


Copyright © 2010 - DFCID, Universitatea Babeş-Bolyai