Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Criteriile generale de eligibilitate

Criteriile generale de eligibilitate pentru admiterea unui candidat într-un program de formare din cadrul proiectului, la Universitatea Babeş-Bolyai sunt:

a) Să fi absolvit cu diplomă de licenţă un program de studii universitare de lungă durată sau dacă e licenţă obţinută în urma parcurgerii unui program de studii de 3 ani, conform sistemului Bologna e necesar şi un masterat de 2 ani. Sunt eligibile doar persoanele care au absolvit programe universitare de nivel licenţă în cadrul unor specializări acreditate / autorizate de către MECTS (specificându-se explicit forma de învăţământ absolvită; învăţământ de zi, frecvenţă redusă sau învăţământ la distanţă);

b) Să fi predat minim doi ani, din ultimii cinci, în învăţământul preuniversitar;

c) Să nu fi beneficiat de un program de formare, cu durata de mai mult de un an (două semestre) sau care să corespundă unui număr de 60 de credite, în cadrul unor proiecte finanţate din fonduri publice, în ultimii 5 ani.

Copyright © 2010 - DFCID, Universitatea Babeş-Bolyai