Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Echipa de implementare din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

Responsabil de proiect: Prof. univ. dr. Opre Adrian
Asistent de proiect: Calbaza-Ormenişan Mirela
Coordonator gestionare beneficiari programe de formare: Kegye Lenke
Responsabil financiar: Mureşan Diana Codruţa

Coordonatori implementare programe de formare

Limba şi literatura engelză: Asist. univ. drd. More Octavian
Limba şi literatura franceză: Asist. univ. dr. Curea Anamaria
Limba şi literatura română: Lect. univ. dr. Chircu Adrian
Biologie: Şef lucr. univ. dr. Crişan Florin
Istorie: Lect. univ. dr. Cârja Ion
Fizică: Prof. univ. dr. Todică Mihai
Chimie: Lect. univ. dr. Nemeş Gabriela Nicoleta
Geografie: Conf. univ. dr. Şerban Gheorghe
Matematică: Conf. univ. dr. Blaga Paul
Informatică: Prof. univ. dr. Boian Florian Mircea


Copyright © 2010 - DFCID, Universitatea Babeş-Bolyai