Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Documente necesare pentru înscriere

» Cerere tip (conform modelului furnizat de către universitate);
» Formular de înscriere tip (conform modelului furnizat de către universitate);
» Diploma de studii şi foaia matricolă pentru ultimele studii absolvite, în original sau copie legalizată;
» Certificatul de naştere, în copie legalizată;
» Adeverinţa medicală tip M.S. 18.1.1., din care să rezulte că este apt pentru programul de formare la care candidează, care trebuie să conţină examenul clinic şi pe verso serologia sângelui şi examenul radioscopic pulmonar;
» Trei fotografii tip buletin de identitate;
» Copie dupa certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite. Înscrierea se face după numele din certificatul de naştere;
» Adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte disciplinele predate;
» Copie carte de muncă;
» Declaraţie pe propria răspundere că nu a mai beneficiat în ultimii 5 ani de un program de formare cu durata de cel puţin 1 an sau cu 60 de credite, în cadrul unor proiecte finanţate din fonduri publice.

Detalii înscriere

IMPORTANT! Solicitaţi informaţii de la secretariatul specializării pentru care optaţi deoarece, în conformitate cu Metodologia de admitere, sunt situaţii în care Facultatea solicită documente suplimentare la înscriere.

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca oferă posibilitatea de a urma cursurile acestui program şi în următoarele localităţi: Baia Mare, Roman, Oradea, Hunedoara. Înscrierile se realizează la Universitatea Babeş-Bolyai conform următorului calendar:

Specializarea Informaţii
Biologie 5 – 23 iulie 2010, orele 9:00 – 15:00;
Facultatea de Biologie şi Geologie, Decanat, str. Gh. Bilaşcu, nr. 44, Cluj-Napoca;
Telefon: 0264-431858; E-mail: cbochis2004@yahoo.com.
Chimie 21 iunie - 15 iulie 2010, orele 9:00-12:00;
Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimica, str. Arany Janos, nr. 11, cod poştal 400028, Cluj-Napoca;
E-mail: bedit@chem.ubbcluj.ro.
Fizică 12 - 23 iulie 2010, orele 9:00-15:00;
Facultatea de Fizică, Secretariat, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca;
Telefon: 0264-405300, int. 5176; E-mail: phys@phys.ubbcluj.ro.
Geografie 14 iunie - 15 iulie 2010, mai puţin zilele de sâmbătă şi duminică, orele 9:00 - 14:00;
Facultatea de Geografie, str. Clinicilor, nr. 5-7, Cluj-Napoca;
Telefon: 0264-596116, int. 12; Fax: 0264-597988;
E-mail: serban@geografie.ubbcluj.ro, lili@geografie.ubbcluj.ro.
Istorie 7 - 21 iulie şi 30 august - 5 septembrie 2010, orele 9:00 – 14:00;
Facultatea de Istorie şi Filosofie, Secretariat, str. Mihai Kogălniceanu, nr. 1, etaj I, Cluj-Napoca;
Telefon: 0264-405300, int. 5275; Fax: 0264-405326;
E-mail: hiphi@hiphi.ubbcluj.ro.
Limba şi iteratura română,
Limba şi literatura franceză,
Limba şi literatura engleză
12 - 19 iulie şi 1 - 5 septembrie 2010, orele 9:00-12:00;
Facultatea de Litere, str. Horea, nr. 31, Cluj-Napoca;
Telefon: 0264-536747; Fax: 0264-432303;
Web: www.lett.ubbcluj.ro.
Matematică,
Tehnologia informaţiei
13 - 23 iulie 2010 între orele 9:00-14:00 (cu excepţia zilei de 18 iulie (duminică) când oficiul admiterii este închis);
Facultatea de Matematică şi Informatică, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, etaj I, sala nr. 143, Cluj-Napoca;
Telefon: 0264-405300, int. 5244;
E-mail: gcoldea@yahoo.com.

Copyright © 2010 - DFCID, Universitatea Babeş-Bolyai